Samfällighetslokalen

Då lokalen ej längre är uthyrd till någon verksamhet vilket heller inte är tillåtet enligt rådande regelverk som berör lokalen har vi därför beslutat att den nu ska för medlemmar i samfälligheten vara möjlig att till en symbolisk summa hyra. Vi kommer att uppdatera den med bord och stolar samt se över den bastu som finns så att även den ska gå att använda.

För mer information hittar ni under utlåning

Annorlunda städdag 13-16 Maj

Då Covid-19 fortsatt är ett faktum har vi bestämt att kopiera förra vårens städdag. För er som är nyinflyttade brukar vi vår och höst ha en gemensam städdag för vår samfällda mark.

Precis som förra våren kör vi över en långhelg och var och en kan själv välja vilken dag man önskar utföra en uppgift. Respektive dag finns det tider då en person ur styrelsen är på plats, vid dessa tider anmäler ni er och blir tilldelade en uppgift. Den ska sedan kvitteras av att den är utförd. Som vanligt reduceras årsavgiften vid medverkan på en städdag.

Mer information får ni på plats.

Det kommer finnas en container på plats 12-17 maj. Som vanligt är den ENDAST avsedd för ris och löv från städningen av samfällighetens område.

Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på det här sättet kan vi sprida ut antalet personer som rör sig i området samtidigt. Håll avstånd och var rädd om varandra!

Tider för Städning

Torsdag till söndag kl. 10.00 kommer en person ur styrelsen vara på plats vid samfällighetslokalen med ”att göra listan”, låna ut verktyg och material. Återlämning sker 15.00 samtliga dagar.

Påminnelse om städdag

Vi vill påminna att vi kommer att ha städdagar mellan 13-16 Maj för att kunna coronasäkra avstånden.

Under denna tid så kommer en arbetslista att komma upp och där man väljer ett uppdrag och sedan gör en slutgiltig besiktning ihop med personen från styrelsen som är ansvarig för just det tillfället.

Mer information kommer att komma både på e-post/webb samt i brevlådan.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Nästa Styrelsemöte 19/5

Nästa Styrelsemöte är satt till den 19/5, om ni har frågor som ska tas upp på detta möte så måste vi ha era frågor innan den 19/5.

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Styrelsen för 2021 är nu tillträtt

Vi i Styrelsen vill tacka Rickard och Marko för er tid och passar även på att hälsa Malin välkommen till Styrelsen.

För att hitta mer information om den nya styrelsen så kan ni gå in på sidan Styrelsen

Protokollet kommer att komma upp på vår hemsida lite senare under våren.

Vårstädning 2021

Precis som vi gjorde i höstas så har vi inom styrelsen beslutat att vi drar ut vårstädningen på flera dagar för att kunna hålla en COVID-19 säker städning.
Och vi fick höra flera positiva åsikter om detta och där med har vi tagit beslut att fortsätta på denna väg tills myndigheter kommer med nya direktiv.

Tanken är att vi kommer att ha vårstädning mellan 13-16 Maj och där man får skriva upp sig på att göra en uppgift.

Mer information kommer efter årsmötet.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Våren börjar närma sig och det börjar vankas tid för årsstämma igen.
Precis som föra året så försöker vi hålla ett COVID-19 säkert sätt en årsstämma genom att vara på fotbollsplanen vid Skogsfågelvägen.

Alla borde ha fått en kallelse i sin brevlåda.
Björksätra samfällighetförening håller årsstämma för samtliga medlemmar.

Söndagen den 18:e April 2021
Klocka 16:00 – 17:00 på fotbollsplanen, Skogsfågelvägen.

På årsstämman behandlas frågor om statueras av stadgarna.
Nedan finns bilagor som innehåller

Kom ihåg att lämna fullmakt till annan medlem om du inte själv kan närvara samt att ta med eventuell fullmakt du fått av annan medlem. Du behöver ingen fullmakt från medlem i eget hushåll.

Om ni önskar ta del av årsbokslutet, förvaltningsberättelse eller revisionsberättelse, kontakta styrelsen via styrelsen@bjorksatra.org.

Var klädd för det väder som råder då ambitionen är att genomföra årsmöte utomhus oavsett väder.

Varmt Välkomna
Styrelsen – Björksätra Samfällighet

Nattorienterings SM – Inställt

Tyvärr måste vi informera att nattorienteringen som skulle hållas i vårt område är dessvärre inställt pga COVID-19 restriktioner.

Vi hoppas på att vi får chansen att ha det i framtiden.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Styrelsemöte Nr 4 10/3

Nästa Styrelsemöte för att fastställa budget samt få ut kallelse till årsmötet kommer att hållas den 10/3.
Om ni har frågor som behövs tas upp under mötet bör dessa mailas till styrelsen innan mötesstart.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Nästa Styrelsemöte 17/2

Nästa Styrelsemöte för att fastställa årsmötet kommer att hållas den 17/2.
Om ni har frågor som behövs tas upp under mötet bör dessa mailas till styrelsen innan mötesstart.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen