Sammanfattning av höststädningen

Vi från styrelsen vill tacka för att så många ställde upp under höststädningen i år även med den pågående pandemin.

Under städdagen la vi mycket kraft på att få undan sly från dom olika gräsfälten så vi i senare tillfällen kan ta ner träden som kan komma att falla sönder under närmaste tiden.

Stort tack för ert deltagande
Styrelsen

Inför Höststädningen

Vi har haft besiktning i området av lekplatserna samt,
besök och genomgång av arboristerna på vår gemensamma parkmark.

För att minimera kostnaderna för extern hjälp måste vi alla hjälpas åt
och det är därför vi har städdagarna.

Efter styrelsens möte den 14 oktober och genomgång av arbetet som måste göras
på vår städdag så har Styrelsen beslutat att:

Inga sandlådor skall grävas om i höst
Vi skall istället röja sly större delen av dagen, samt se över de viktigaste på lekplatserna.
Det kommer att bli mycket sly som skall kastas i containern,
blir det plats över får var och en lägga i privat trädgårdsavfall.
De som håller koll vid rensningen av sly är Janne Liwenborg och Marko Aalto.

Påpekas också att banderoller som är uppsatta
runt en del träd får inte flyttas eller tas bort.

Styrelsen har utsträckt tiden vid korvgrillningen så vi kan äta i olika omgångar, alla måste hjälpa till att tänka på avstånden för vi lever fortfarande i en pandemi.

De som inte kan delta något under städdagen, men ändå vill hjälpa till kan få arbetsuppgift från listan att göra i efterhand av sådant som inte hunnits med
Kontakta då styrelsen

Det var lite samlad info inför städdagen, välkomna
hälsar hela styrelsen

Parkeringsförbud på städdagarna

Snart är det November och nedräkningen inför Jul och nyår har börjat. Så vi vill här med kort informera er att från och med November och framåt så ändras parkerings reglerna i området.

Från och med 1:a November till och med 1a Maj så är det parkeringsförbud på Torsdagar mellan 08:00 – 16:00 i hela området förutom på din egna privata parkering.

Höststädning

Nu har hösten kommit och löven börjar falla, så det betyder att höststädningen är på framfart.

Vi kommer att ha höststädning den 25:e Oktober med start kl 10:00.
Vi samlas utanför kvartersgården där man tilldelar sig en uppgift.

  • Se över alla lekställningar, bultar etc.
  • Kratta och röja sly på allmänningar
  • Rensa hängrännor och tak kvartersgården
  • Vända sand i snadlådor
  • klippa på fotbollsplanen
  • m.m

För er som ställer upp bjuder vi på korv och reduceras även kommande årsavgiften.

ANPASSNING pga COVID-19

Det kommer finnas anvisningar till att hålla avstånd vid Kvartersgården och ute på våra gemensamma ytor som ska höststädas. Men vi vill påminna om att hålla avstånd till varandra under dagen. Vid korvgrillningen kommer vi begränsa antalet hela tiden och av den anledningen drar vi ut på tiden för detta.

Passa på att rensa upp

Vi har fått lite klagomål i föreningen att vissa slänger över sly och annat på allmänningen så det förstör lekplatser och annat. Passa på nu att även rensa upp detta så vi kan få till en mer trivsam miljö på våra gemensamma ytor.

Höststädning 25/10

Vi vill kort informera att vi planerar att ha årets höststädning den 25/10 och du får en perfekt tillfälle att träffa grannar i området.
Mer information kommer i brevlådan samt på webben efter nästa styrelsemöte.

Flytt av vår hemsida

Vår leverantör av hemsidan har blivit uppköpt och kommer att flyttas till en ny platform den 7e Oktober.
Detta kan innebär att vår hemsida kan gå ner av olika orsaker om flytten inte går som tänkt.
Men vi från styrelsen kommer då att ta tag i detta och se till att hemsidan kommer upp igen så fort som möjligt.

Med Vänliga Hälsningar
Webadmin

Nästa Styrelsemöte 16/9

Vi har beslutat att informera på hemsidan när nästa styrelsemöte är, så alla i området har möjlighet att hinna maila frågor, förslag och/eller funderingar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Summering av städdagarna

Vi från styrelsen vill tacka all som var med på städdagarna för att hålla vårt området rent och fint.

Vi passade på att gå runt och fotografera lite under dagarna som vi delar med oss.

Stort tack och bra jobbat
Styrelsen