Inför Höststädningen

Vi har haft besiktning i området av lekplatserna samt,
besök och genomgång av arboristerna på vår gemensamma parkmark.

För att minimera kostnaderna för extern hjälp måste vi alla hjälpas åt
och det är därför vi har städdagarna.

Efter styrelsens möte den 14 oktober och genomgång av arbetet som måste göras
på vår städdag så har Styrelsen beslutat att:

Inga sandlådor skall grävas om i höst
Vi skall istället röja sly större delen av dagen, samt se över de viktigaste på lekplatserna.
Det kommer att bli mycket sly som skall kastas i containern,
blir det plats över får var och en lägga i privat trädgårdsavfall.
De som håller koll vid rensningen av sly är Janne Liwenborg och Marko Aalto.

Påpekas också att banderoller som är uppsatta
runt en del träd får inte flyttas eller tas bort.

Styrelsen har utsträckt tiden vid korvgrillningen så vi kan äta i olika omgångar, alla måste hjälpa till att tänka på avstånden för vi lever fortfarande i en pandemi.

De som inte kan delta något under städdagen, men ändå vill hjälpa till kan få arbetsuppgift från listan att göra i efterhand av sådant som inte hunnits med
Kontakta då styrelsen

Det var lite samlad info inför städdagen, välkomna
hälsar hela styrelsen