Styrelsemöte Nr 4 10/3

Nästa Styrelsemöte för att fastställa budget samt få ut kallelse till årsmötet kommer att hållas den 10/3.
Om ni har frågor som behövs tas upp under mötet bör dessa mailas till styrelsen innan mötesstart.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen