Information om vildsvin

Vi har fått en del förfrågningar om vi kan göra något för att bli av med vildsvinen i vårt område.

Vi i samfälligheten kan tyvärr inte göra något av olika anledningar men Österåkers kommun har en hel del tips samt ni kan även göra en felanmälan ang vildsvin i deras app som ni kan läser mer i följande sida.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Vi rekommenderar kommunens felanmälans app

Österåkers kommun har en riktigt bra app för att göra felanmälan om ni t ex hittar en trasig gatulampa eller har problem med vildsvin så kan ni felanmäla detta direkt på er telefon.

Ju fler som felanmäler t ex problem med vildsvin så kommer kommunen att börja titta närmare på problemet och försöka åtgärda problemet.

Mer information hittar du på följande länk på Österåkers kommuns hemsida.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen