Vill du kontakta styrelsen ??

Då kan du göra det via vår nya email adress som automatiskt
går ut till samtliga i styrelsen.

Se även under fliken Styrelsen , där ser du vilka vi är och vars ni kan hitta oss.

BSF email