Årsstämma

För att vi ska enligt stadgan få en fullgod styrelse vid årsstämman saknar vi idag några representater. Enligt stadgan finns önskemål om representation från samtliga gator.

I dagsläget saknar vi från Spillkråkevägen och Svarhättevägen.

Anmäl ditt intresse:
1 st Stryelsesuppleant
1 st Revusuonssuppleant
2 st Valberedning

Maila oss på styrelsen för att anmäla ditt intresse.