Problem med TV och BildAT

Det har rapporterats ut att många av våra analoga TV anslutna kunder har inte haft någon TV närmaste dagen.

Felsökning har pågått, dom har kommit fram till att det är inge fel på vår utrusning men troligtvis ett kabelbrott som är orsaken.

Mer information och aktuell information hittar du på vår Bredbandsförening.

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen