Nyinflyttad

Välkommen till Björksätra Samfällighetsförening!

Björksätra Samfällighetsförening består av 117 medlemsfastigheter och omfattar Kungsfågelvägen, Spillkråkevägen, Talltitevägen, Tofsmesvägen och Svarthättevägen, grönområden och lekplatser däremellan samt kvartersgården och fotbollsplanen vid infarten från Tråsättravägen.  Förskolan Björkdungen vid Svarthättevägens vändplan är en privat förskola och tillhör inte vår förening.

Föreningstämma

Föreningsstämman är medlemmarnas beslutsforum och där fastställs budget och årsavgift. På mötet väljs också styrelse, ordförande och revisorer för nästkommande år. Årsmötet hålls under första kvartalet varje år och motioner ska ställas till styrelsen senast 31 januari. För rösträtt vid årsmötet måste föregående årsavgift vara erlagd. Varje medlemsfastighet har en rösträtt.

Årsavgift

Varje medlemsfastighet är skyldig att betala en årsavgift. Storleken på avgiften beslutas vid årsmötet varje år och betalas in till föreningen under andra kvartalet. Om man inte betalar avgiften i tid läggs en påminnelseavgift till.

Kvartersgården 

Kvartersgården går att hyra för en längre tid för att bedriva verksamhet. Men får ej användas som bostad, övernattning eller festlokal.

Utlåning
Föreningen har stolar, bord och partytält för utlåning. Bokningsförfrågan skickas till bokningen.

Samfälld mark

Vi har ett fint område som vi självklart ska vara rädda om. Alla medlemmar hjälper till att hålla grönytorna öppna och fina genom att någon gång under sommaren dra upp lite ogräs ur sandlådorna, klippa gräset, eller kanske ansa och röja sly. Föreningen har röjsåg, gräsklippare och avfallskvarn att låna ut. Träd på samfälld mark får inte fällas utan tillstånd från styrelsen. Gallring görs på städdagar och för större åtgärder anlitas entreprenör med erforderliga ansvarsförsäkringar.

Lekplatser

I området finns 4 nyrenoverade och EU-anpassade lekplatser dit alla barn är välkomna för

att leka och där småbarnsföräldrar och för all del alla andra medlemmar kan mötas.

  • Kvartersgården – Gungor, sandlåda, lekstuga, klätterställning med rutschkana ochklätterställning med romerska ringar, nät och repstege. Bänkar och bord finns att fika vid.
  • Övre Talltitevägen – Gungor, sandlåda, lekstuga, 2 fjädergungor och en karusell. Bänkar och bord finns att fika vid.
  • Mellan Spillkråkevägen och Talltitevägen – Gungor, sandlåda, fjädergunga och klättertorn med rutschkana. Bänkar och bord finns att fika vid.
  • Mellan Spillkråkevägen och Kungsfågelvägen – Gungor, sandlådor, lekstugor, fjädergunga för fyra samt klättertorn, balansbom, “piruetter” och volträcken för de lite större barnen. Bänkar och bord finns att fika vid.
  • En lekplats har ännu inte renoverats (den ovanför Svarthättevägen) men där finns , sandlåda och lekhus samt bänkar och bord att fika vid.
Fotbollsplanen

Bollplanen får användas fritt av medlemmarna. På vintern kan frivilliga medlemmar spola, skotta och använda isbana, det finns slang och munstycken för detta ändamål. Strålkastarna går på timer för att lysa upp i mörkret, dock senast till kl. 21:00.

Renhållning

I samfälligheten hålls gemensamma städdagar. Det är ett bra tillfälle att lära känna grannarna, låt gärna hela familjen delta så går det snabbt och lätt. Soptunnor, komposter eller andra avfallshögar tillhörande fastigheterna får inte läggas på samfälld mark. Observera att trädgårdsavfall inte heller får lämnas i skogen eller bakom fotbollsplanen utan lämnas på Brännbackens soptipp utan kostnad. Plocka gärna upp skräp som ligger på allmänningen, så håller vi området snyggt. Om klotter eller annan skadegörelse upptäcks skall styrelsen kontaktas för åtgärd.

Vägar, parkeringsplatser

Alla vägar, trottoarer, gatlyktor och gångvägar i området är kommunala. I alla frågor som rör trafik, parkering, beläggning, snöröjning m.m. kontaktas kommunen direkt. I hela vårt område råder en hastighetsbegränsning på 30 km/tim. Här bor många barn och det finns även en förskola, så det är viktigt att alla kör försiktigt.

Grannsamverkan

Grannsamverkan handlar om att människor i grannskapet ökar vaksamheten och har en naturlig kontakt med varandra och närpolisen. På så sätt minskar förutsättningarna för brott i vårt bostadsområde.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.