Allmän Information

Vi i styrelsen jobbar hårt med att hålla alla nöjda i vårt område och försöker svara på alla frågor så gott vi kan. Vissa frågor dyker upp oftare än andra så med denna allmänna sida så tänkte vi försöka besvara dom mest frekventa frågorna.


Frågor om Parkering

Vi har fått en del frågor om parkering i vårt område.Det är rekommenderat att parkera på sin egna uppfart och ingen annanstans, men ibland så behöver man lite extra parkering.

I o m att alla våra vägar är kommunala så gäller följande regler.
Varje Torsdag mellan 08:00 – 16:00 under perioden 1/11 – 1/5 är det parkeringsförbud på våra gator. Resterande tider är det okej att parkera på våra vägar men visa gärna hänsyn till din grannar så man inte parkerar in varandra. 

Det är förbjudet att parkera på trottoaren och vändplan. Du riskerar att ni får parkeringsböter oavsett tid på året.

Vägen utanför Skogsfågelvägen 10 (Samfällighets Lokalen) är även den kommunal och går att använda som parkering enligt normala parkeringsregler. 
Om parkeringen inte är tillräcklig så rekommenderar vi att ni använder er av parkeringen vid Tråsättraskolan där det går att stå kvällar och helger.

Parkering på fotbollsplanen får ej användas som parkering.


Renovering av kök

Om du ska renovera ert kök vad behöver ni tänka på då

När du renoverar ert kök så är det viktigt att ni tänker på att samtliga hus har en spisfläkt som även styr den centrala utsuget av badrum och andra ytor.
Om ni ska byta ut er fläkten eller renovera ert kök så ska ni leta efter en köksfläkt av beteckning “Allians Fläkt“. Det finns flera olika märken och modeller.


Taxeringsvärde på samfälligheten

Vad har samfällighetens byggnader för taxeringsvärde

Vi har fått några enstaka frågor om vad samfällighetens taxeringsvärde är i vårt gemensamma område, så vi har kallat hem 2021 taxeringsvärde som du kan ladda hem för eget bruk. Ladda hem


Trädfällning

Vad som gäller vid önskemål om trädfällning på samfällighetens mark.Vad som gäller vid önskemål om trädfällning på samfällighetens mark.

På förekommen anledning vill styrelsen här informera/påminna alla medlemmar om vad som gäller. Vid önskemål om att fälla något/ra träd som står på vår gemensamma samfällda mark.

Alla önskemål om Trädfällning på vår samfällda mark.
Måste Alltid föregås av:
1) En underskriven skriftlig ansökan som lämnas till samfällighetens styrelse.

2) Till denna ansökan skall också bifogas ett:
    – Skriftligt godkännande från samtliga berörda grannar.
 Närmaste hus på Hö.+Vä. -sida samt Mitt- & Snett -emot på Hö. & Vä. sida 

3) Styrelsen kommer därefter att ta ställning till om den önskade trädfällningen:
     a) Skall få utföras eller ej? Samt, i förekommande fall, även om.
     b) Vem som isf. skall bekosta den (beställaren eller samfälligheten)?

OBS: Björksätra samfällighet följer Österåkers kommuns regler och rutiner om att.
Göra en polisanmälan vid all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd
som står på allmän mark. 
https://www.osteraker.se/boendemiljo/naturochmiljo/gronomradenochparker/trad.4.6ad1183d16e1103c93a3154.html


Saknar du information

Vi fyller på med ny information så fort vi får in samma fråga om och om igen, om du vill lägga till information så är du välkommen att höra av er till Styrelsen på e-post så fyller vi i information på vår hemsida.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Björksätra Samfällighet