Höstens städdag är bokad

Höstens städdagen för 2023 är nu spikat och vi kommer att ha det Lördagen den 21 Oktober mellan 10:00 – 16:00.

Mer information kommer ut senare, men boka gärna upp dagen så vi blir så många som möjligt inför städdagen.

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Nästa Styrelsemöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 19/9 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 19/9 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Vattenavstänining

I vintras när plogbilen var ute grävdes en ventil sönder på gångvägen vid Spillkråkevägen. Österåkers vatten ska nu byta ut denna och det kräver grävarbete och asfaltering. 

Grävarbetet beräknas ta 2 dagar med start onsdag den 16/8 och med avslut på torsdag 17/8. Utan som kommer grävas uppskattas till ca 3*3 meter. 

Asfalt är beställt men Österåker vatten även inte planering av asfaltsarbetet. Det innebär att det kan dröja upp till en månad innan asfalteringen är gjord.

Allt kommer därmed att återställas.

Vi i styrelsen tillsammans med Österåkers vatten hoppas på erat överseende. 

Har ni ytterligare frågor vänligen kontakta BSF’s ordförande Malin Rutström på 

070-56 56 263

Grävarbete på gångvägen vid Spillkråkevägen

I vintras när plogbilen var ute grävdes en ventil sönder på gångvägen vid Spillkråkevägen. Österåkers vatten ska nu byta ut denna och det kräver grävarbete och asfaltering. 

Grävarbetet beräknas ta 2 dagar med start onsdag den 16/8 och med avslut på torsdag 17/8. Utan som kommer grävas uppskattas till ca 3*3 meter. 

Asfalt är beställt men Österåker vatten även inte planering av asfaltsarbetet. Det innebär att det kan dröja upp till en månad innan asfalteringen är gjord.

Allt kommer därmed att återställas.

Vi i styrelsen tillsammans med Österåkers vatten hoppas på erat överseende. 

Har ni ytterligare frågor vänligen kontakta BSF’s ordförande Malin Rutström på  070-56 56 263

Hälsningar

styrelsen

Vi rekommenderar kommunens felanmälans app

Österåkers kommun har en riktigt bra app för att göra felanmälan om ni t ex hittar en trasig gatulampa eller har problem med vildsvin så kan ni felanmäla detta direkt på er telefon.

Ju fler som felanmäler t ex problem med vildsvin så kommer kommunen att börja titta närmare på problemet och försöka åtgärda problemet.

Mer information hittar du på följande länk på Österåkers kommuns hemsida.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Information om Hjärtstartare

Under årsmötet så kom det en motion om hjärtstartare i området, vi i styrelsen tyckte det var en bra idé, men efter diskussion på årsmötet samt informations insamling från 1177 så togs beslutet att vi inte ska investera i en hjärtstartare.

Huvudorsaken för detta är att vi inte har en bra placering som hjälper samtliga i området tillräckligt fort eller möjlighet att ta hand om en hjärtstartare, även kostnaden vart för hög.

Med detta som bakgrund så togs ett enhälligt beslut på årsmötet att inte införskaffa någon hjärtstartare.

MVH
Styrelsen

Nästa Styrelsmöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 13/6 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 13/6 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen