Information om Hjärtstartare

Under årsmötet så kom det en motion om hjärtstartare i området, vi i styrelsen tyckte det var en bra idé, men efter diskussion på årsmötet samt informations insamling från 1177 så togs beslutet att vi inte ska investera i en hjärtstartare.

Huvudorsaken för detta är att vi inte har en bra placering som hjälper samtliga i området tillräckligt fort eller möjlighet att ta hand om en hjärtstartare, även kostnaden vart för hög.

Med detta som bakgrund så togs ett enhälligt beslut på årsmötet att inte införskaffa någon hjärtstartare.

MVH
Styrelsen

Nästa Styrelsmöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 13/6 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 13/6 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Trädfällning i området

Under Maj månad kommer vi att ha lite folk i området för att fälla träd som gör fara i området.
Om ni har frågor så är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

Rester av trädfällningen får ni gärna ta hem och klyva upp till egen ved.

MVH
Styrelsen

Sommarjobb i området

Vi i styrelsen söker efter dig som är ungdom i områden och vill kända lite extra pengar.

Varje år har vi haft ungdomar som klipper vissa gräsytor i området och får lön för jobbet.
Om du har en son/dotter som är intresserad så får ni gärna höra av er till styrelsen.

MVH
Styrelsen

Nästa Styrelsemöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 23/5 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 23/5 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Vårstädningen 2023-05-27

Våren är äntligen kommen och med den årets vårstädning!
Fokus kommer ligga på att räfsa, röja, rensa rabatter och måla/olja inomhus
och utomhus (om vädret tillåter). En container ställs vid föreningslokalen
mellan fredag 26 maj till söndag 28 maj. Containern är som vanligt avsedd
för sly från städningen i första hand. Efter avslutad städning kan den fyllas
på med sly från boendes egna trädgårdar. Traditionell korvgrillning till
lunch och kaka till kaffe.

  • Vårstädningen pågår mellan kl 10 och 16.
  • Deltagare skriver in sig samt skriver ut sig.
    Vi efterlyser ungdomar som vill sköta gräsklippningen av den samfällda
    marken under sommaren. Om någon är intresserad, kontakta Fredrik i
    styrelsen, antingen via mail (styrelsen@bjorksatra.org) eller under
    städdagen.

Lekplatsgruppen söker folk

För ca ett år sen så fick vi in 6st frivilliga att bilda en lekplatsgrupp som har intresse att planera och driva projektet där vi renoverar alla våra lekplatser.

Men tyvärr så har 2 st flyttat från området så är gruppen bara 4 personer kvar.
Så vi är på jakt efter fler frivilliga som kan vara intresserad att vara med och ha hög påverkan på våra lekplatser.

Om du är intresserad så kan du höra av dig till lekplatsgruppen@bjorksatra.org

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Nästa Styrelsemöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 25/4 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 25/4 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Information från styrelsen

BSF styrelse hade sitt första beslutande möte efter årsmötet den 31/3 och nedan kommer lite information om vad som togs upp. 

–          Trädfällning kommer att ske i mitten av maj, detta utifrån hösten/vinterns hårda åtgång vid blåst. Mer information om exakt när det sker och vilka träd det gäller kommer att komma längre fram. 

–          Leklådor till två (2) lekplatser kommer att köpas in i samband med vårens städdag.

–          Översyn av föreningens försäkring kommer att ske. Just nu har vi ganska nyligen betalat för kommande år.

–          7 fastigheter har ännu inte betalat sin medlemsavgift för hösten 2022. Påminner därför er som kan ha missat det att skyndsamt betala in medlemsavgiften samt 50 kr i påminnelse avgift. 

–          Preliminära mötestider för styrelsens sammanträden beslutades men kan komma att ändras.                           

25/4 18.30-20.00
23/5 18.30-20.00
13/6 18.30-20.00
22/8 18.30-20.00
19/9 18.30-20.00
24/10 18.30-20.00
21/11 18.30-20.00
12/12 18.30-20.00

–          Att även i år erbjuda gräsklippning till områdets ungdomar. Se mer i egen nyhet.

–          Timer på fotbollsplan för belysning kommer att bytas ut mot en som är enklare att reglera tiderna på. Belysning är för tillfället tänd mellan kl. 20.00 och 22.00

Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till styrelsen på följande mail.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen