Nedfallna grenar på våra gemensamma ytor

Den tunga snön har gjort att ganska många grenar har brutits av och ramlat ner på marken på våra gemensamma ytor mellan husen. Styrelsen har nu samlat ihop dessa till högar mellan: 

a) Kungsfågel-/Spillkråke- b) Spillkråke-/Talltie- c) Svarthätte-/Tofsmes -vägen

Då ett flertal av dessa grenar är ganska grova och (efter torkning) kan användas som ved. Vill styrelsen härmed meddela att det. För boende inom vårt område:

1. Står var & en fritt att hämta dessa grenar för vidare egen hantering hemma.

2. Kvarvarande grenar kommer att få ligga kvar till vår gemensamma vårstädning.

I övrigt:

Vill styrelsen också flagga för att en boende på Tofsmesvägen 20. Har fått styrelsens tillstånd att, på egen bekostnad. Få fälla en björk som stå på tomtgränsen till ägarens fastighet. Tyvärr vet inte styrelsen när denna fällning kommer att ske. Men klart är att det kan löna sig att hålla ögonen öppna. För:

– Även här kommer stambitar och grova grenar att lämnas kvar på marken för  allmänt omhändertagande av boende inom vårt område.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Idag är det Brandvarnarens dag

Idag 1:a December är det brandvarnarens dag, så se till att testa alla era brandvarnare och känn er säkra inför Jul och Nyår.

Så testar du din brandvarnare

Du testar brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

Testa brandvarnaren:

  • en gång i månaden
  • när du satt upp en ny
  • när du bytt batteri
  • när du varit bortrest en längre tid (en till två veckor)
  • när du gjort rent den

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt. En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning. Gör rent brandvarnaren en gång per år eller om den larmar utan anledning. Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.

Fråga om OCR nr på fakturan

Vi i styrelsen har fått ett par frågor om att det inte går att specificera OCR nummer när man ska betalar halvårsavgiften.
Om er bank inte kan hantera korta OCR nummer så kan ni bara specificera fakturanummer eller OCR numret som medellandet.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Angående information om hjärtstartare från grannsamverkan.

Styrelsen för Björsätra Samfällighetsförening (BSF). Meddelar härmed att frågan har inkommit till styrelsen för BSF (ej Grannsamverkan) via en separat skrivelse från en boende inom vårt område.

Styrelsen har.
På sitt möte 24/10-22: Behandlat frågan. Samt återkopplat med svar till frågeställaren enligt nedan.

Beslut 1: 
Styrelsen anser att frågan: 
– Ej faller in under styrelsens ordinarie bemyndigade & mandat.om att:
   # Förvalta samfällighetens gemensamma mark och egendom. 

Vidare att:
Styrelsen också anser att frågan kan vara av största vikt och intresse för många boende inom vårt område. Vilket då ledde fram till nedanstående beslut.

Beslut 2: 
Att skrivelsen istället bör behandlas som en inkommen “Motion”. För:
– Behandling, Diskussion och Beslut vid kommande årsstämma 2022/23.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för BSF

Styrelsemöte 16/11

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 16/11.
Om du vill få dina frågor eller funderingar diskuterade så maila gärna styrelsen innan den 15/11.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Hjärtstartare i området

Vi i styrelsen har fått ett förslag av en medlem om att införskaffa en hjärtstartare, och vi i styrelsen tycker det är en bra idé och vill att informationen börjar spridas.

Tyvärr så kräver en hjärtstartare lite ekonomiska resurser samt underhåll av utrusning.
Men tack vare personen som har lämnat förslag så har hen redan tagit fram en hel del fakta och en ekonomisk överblick.

En hjärtstartare kostar ca 25 000 kr – 30 000 kr och bör förnyas någonstans mellan 8-10 år. En hjärtstartare ska ju finnas tillgänglig på ett nåbart sätt och där vi funderar på utomhus vid kvartersgården, men då behöver hjärtstartaren befinna sig i ett värmeskåp som då drivs på el. Det går även att hyra en lösning för ca 500-700 kr / månad plus elkostnad.

Vi i styrelsen har inte budgeterat detta för 2022 men däremot kommer vi att lägga med i budgetförslaget 2023 att finansiera en hjärtstartare, men innan detta kan gå igenom så måste vi göra vissa ändringar, tex höja årsavgiften. Detta kräver då att vi tar upp denna motion under årsmötet 2023.

Har du information eller synpunkter är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Parkeringsförbud på städdagarna

Snart är det November och nedräkningen inför Jul och nyår har börjat. Så vi vill här med kort informera er att från och med November och framåt så ändras parkerings reglerna i området.

Från och med 1:a November till och med 1a Maj så är det parkeringsförbud på Torsdagar mellan 08:00 – 16:00 i hela området förutom på din egna privata parkering.

Styrelsemöte 19/10

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 19/10.
Om du vill få dina frågor eller funderingar diskuterade så maila gärna styrelsen innan den 19/10.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Höststädning 15/16 Okt

Nu är det dags för den årliga höststädningen av vårt fina område! 

Fokus kommer ligga på att röja sly, rensa ogräs, räfsa och måla/olja (om vädret tillåter). Som vanligt kommer en container ställas vid föreningslokalen mellan fredag 14 oktober till söndag 16 oktober. Containern är avsedd för sly från städningen i första hand. Efter avslutad städning kan den fyllas på med sly från boendes egna trädgårdar. Korvgrillning till lunch och kaka till kaffet bjuder vi på.

Vi har lyssnat in på synpunkter, önskemål och förslag från vårstädningen och kommer därför försöka organisera arbetet tydligare redan från start;

  • Höststädningen pågår mellan kl 10 och 16.
  • Deltagare skriver in sig samt skriver ut sig.
  • Deltagarlistor har gjorts om och förtydligats.
  • Större medverkan i hela området från oss i styrelsen.

Under dagen kan ni även passa på att lämna mailadress för elektronisk faktura.

Väl mött önskar vi i styrelsen!