Nästa Styrelsemöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 21/11 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 21/11 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Parkeringsförbud på städdagarna

Snart är det November och nedräkningen inför Jul och nyår har börjat. Så vi vill här med kort informera er att från och med November och framåt så ändras parkerings reglerna i området.

Från och med 1:a November till och med 1a Maj så är det parkeringsförbud på Torsdagar mellan 08:00 – 16:00 i hela området förutom på din egna privata parkering.

Viktig information till alla boende

Momsplikt för samfälligheter
Skatteverket har i år beslutat att alla samfälligheter vars årsomsättning överstiger
80 000 kr ska vara momspliktiga. Beslutet har varit omdebatterat och överklagats innan
lagen har trätt i kraft. Detta innebär b.la att föreningen ska ta ut 25% moms på
medlemsavgiften från boende.
Vi har därför momsregistrerat vår samfällighetsförening och väntar på beslut från
skatteverket. Beroende på hur skatteverket ställer sig till årets medlemsavgifter så kan
alla vi boende bli skyldiga att betala moms på hela årsavgiften 2023. I nuläget vet vi inte
om detta blir aktuellt i höst eller först nästa år, men vi vill att ni boende ska vara
medvetna om detta.
Inför årsmötet nästa år kommer vi, tillsammans med revisorer, göra en grundlig analys
över om och hur vi kan påverka avgiften i samband med detta. Momsplikten innebär
även att föreningen har rätt att dra av moms på sina kostnader och på så sätt eventuellt
“kvitta” kostnader för medlemmar.
För mer information om detta och denna lagändring har skatteverket.se och
samfalligheterna.se mycket material. Det är dock något luddigt och därför har vi haft
direktkontakt med skatteverket för att det ska gå helt rätt till.

Avverkning av träd på samfällighetens mark
Som bekant har föreningen en pågående tvist med Österåker Kommun gällande de träd
som kommunen av misstag fällt ovanför talltitevägen. Kommunen har givit förslag om
ersättning som vi inte accepterat och istället skickat ett motbud på en som motsvarar
det kommunen själv skulle
kräva som ersättning till en privatperson. Efter detta har kommunen, under sommaren,
skickat ärendet vidare till Skogssällskapet. I dagsläget har vi inte fått något
beslut/respons på de krav vi ställt, men fortsätter jobba för detta.
Vi vet att det är flera som är intresserade av hur detta fortlöper och vi kommer fortsätta
informera er boende kring avverkningen och ersättningen för det.

Med vänlig hälsning
/ Styrelsen Björksätra

Nästa Styrelsmöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 24/10 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 24/10 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Höststädning 21 Oktober 2023

Nu är det dags för den årliga höststädningen av vårt fina
område!
Fokus kommer ligga på att röja sly, rensa ogräs, räfsa och måla/olja (om vädret tillåter). Som vanligt kommer en container ställas vid föreningslokalen mellan fredag 20 oktober till söndag 22 oktober. Containern är avsedd för sly från städningen i första hand.
Efter avslutad städning kan den fyllas på med sly från boendes egna trädgårdar. Korvgrillning till lunch och kaka till kaffet bjuder vi på.

Höststädningen pågår mellan kl 10 och 16.
Kom ihåg att “skriva in” och “skriva ut” er när ni kommer och går för dagen.
Under dagen kan ni även passa på att lämna mailadress för elektronisk faktura.

Höstens städdag är bokad

Höstens städdagen för 2023 är nu spikat och vi kommer att ha det Lördagen den 21 Oktober mellan 10:00 – 16:00.

Mer information kommer ut senare, men boka gärna upp dagen så vi blir så många som möjligt inför städdagen.

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Nästa Styrelsemöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 19/9 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 19/9 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Vattenavstänining

I vintras när plogbilen var ute grävdes en ventil sönder på gångvägen vid Spillkråkevägen. Österåkers vatten ska nu byta ut denna och det kräver grävarbete och asfaltering. 

Grävarbetet beräknas ta 2 dagar med start onsdag den 16/8 och med avslut på torsdag 17/8. Utan som kommer grävas uppskattas till ca 3*3 meter. 

Asfalt är beställt men Österåker vatten även inte planering av asfaltsarbetet. Det innebär att det kan dröja upp till en månad innan asfalteringen är gjord.

Allt kommer därmed att återställas.

Vi i styrelsen tillsammans med Österåkers vatten hoppas på erat överseende. 

Har ni ytterligare frågor vänligen kontakta BSF’s ordförande Malin Rutström på 

070-56 56 263

Grävarbete på gångvägen vid Spillkråkevägen

I vintras när plogbilen var ute grävdes en ventil sönder på gångvägen vid Spillkråkevägen. Österåkers vatten ska nu byta ut denna och det kräver grävarbete och asfaltering. 

Grävarbetet beräknas ta 2 dagar med start onsdag den 16/8 och med avslut på torsdag 17/8. Utan som kommer grävas uppskattas till ca 3*3 meter. 

Asfalt är beställt men Österåker vatten även inte planering av asfaltsarbetet. Det innebär att det kan dröja upp till en månad innan asfalteringen är gjord.

Allt kommer därmed att återställas.

Vi i styrelsen tillsammans med Österåkers vatten hoppas på erat överseende. 

Har ni ytterligare frågor vänligen kontakta BSF’s ordförande Malin Rutström på  070-56 56 263

Hälsningar

styrelsen