Dubblera årsavgiften

Under 2019 så har samfälligheten gått minus pga förlorade intäkter.
Detta gör att vi troligen under 2020 årsmöte behöver vi fördubbla vår årsavgift och detta vill vi diskutera och ta beslut om under årsmötet den 17-mars 2020.

Nu har vi en väldigt låg avgift i jämförelse med andra områden, så vi kommer med denna höjning att vara i samma nivå som närliggande områden.

Men vi i styrelsen kommer att självklart vara öppna för dialog och där samtliga kan komma med förslag för att hålla ner den gemensamma avgiften.