Renovering på is

Hej alla Björksättrabor. Som ni vet har det kommit till en hel del småbarn i vårt område, inte minst på Tofsmesvägen vilket är roligt. Årsmötet 2016 beslutade att det är dags för att renovera lekplatsen mellan Tofsmesvägen / Svarthättevägen , som ett led i det redan tagna beslutet om att renovera alla lekplatserna där denna är den sista i ordningen.

Då det finns barn i lite olika åldrar önskar styrelsen att få in lite tips och önskemål från er föräldrar som bor närmast denna lekplats vad som ni tycker borde finnas där. Skriv en rad i ett email till styrelsen och berätta vad ni tycker och önskar.

Att renovera / bygga en ny lekpark innebär förstås en del arbete med att montera, byta sand mm , och därför bestämdes det också på årsmötet att vi bildar en liten arbetsgrupp bestående av dels styrelsemedlemmar och frivilliga i området, för att ordna detta. Styrelsen har ingen möjlighet att helt själva göra allt jobb rörande själva bygget av lekparken, dvs. frivilliga måste hjälpa till annars kan vi inte renovera lekparken.

Vi efterlyser därför frivilliga till denna arbetsgrupp !! Gissningsvis behövs 5 -10 frivilliga. Styrelsen har också beslutat att en liten “byggpeng” kommer att betalas ut till de frivilliga. Först till kvarn gäller …..

Lekplats

MVH – BSF Styrelse