Information om Hjärtstartare

Under årsmötet så kom det en motion om hjärtstartare i området, vi i styrelsen tyckte det var en bra idé, men efter diskussion på årsmötet samt informations insamling från 1177 så togs beslutet att vi inte ska investera i en hjärtstartare.

Huvudorsaken för detta är att vi inte har en bra placering som hjälper samtliga i området tillräckligt fort eller möjlighet att ta hand om en hjärtstartare, även kostnaden vart för hög.

Med detta som bakgrund så togs ett enhälligt beslut på årsmötet att inte införskaffa någon hjärtstartare.

MVH
Styrelsen

Nästa Styrelsmöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 13/6 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 13/6 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Trädfällning i området

Under Maj månad kommer vi att ha lite folk i området för att fälla träd som gör fara i området.
Om ni har frågor så är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

Rester av trädfällningen får ni gärna ta hem och klyva upp till egen ved.

MVH
Styrelsen

Sommarjobb i området

Vi i styrelsen söker efter dig som är ungdom i områden och vill kända lite extra pengar.

Varje år har vi haft ungdomar som klipper vissa gräsytor i området och får lön för jobbet.
Om du har en son/dotter som är intresserad så får ni gärna höra av er till styrelsen.

MVH
Styrelsen

Nästa Styrelsemöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 23/5 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 23/5 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen