Viktig information om Parkslide i området

Vi i styrelsen ihop med några medlemmar har hittat växten parkslide på samfällighetens mark vid talltitevägen .

Information om Parkslide

Parkslide är en seglivad växt med högspridningsgrad och är rekommenderat av naturvårdsverket att man förhindrar att den sprider sig.
Om man gräver upp denna växt så ska man inte kappa av rötterna samt stoppa ner växten i väl slutna plastpåsar och absolut inte slänga ut den i naturen eller komposten. Du måste använda handskar och ordentliga verktyg för att plocka bort denna växt. Om du vidrör växten med handskar och verktyg så måste dessa tvättas rent ordentligt, och man lämna in växten på brännbacken så bör man söka upp rådgivning var den ska slängas.

Om du hittar Parkslide

Om ni hittar denna växt någon annanstans på samfälligheten eller på egen mark så hör av er omgående till styrelsen så vi kan se till att bekämpa detta på rätt sätt.

Det är starkt rekommenderat att låta en professionell firma utföra arbetet, och detta kommer vi troligen att göra i detta upphittade fall.

Mer Information

För mer information om växten kan du hitta på följande länkar

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Protokoll från årsmötet 2021

För er som inte var på plats alt för er som vill läsa igenom protokollet från vårt årsmöte 2021 kan nu ladda hem och läsa hela protokollet i sitt helhet.
Ni hittar samtliga protokoll under protokoll alt klicka följande länk

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Succé med corona anpassad vårstädning

Städa i området på valfri dag har varit ett lyckat projekt,
den som kan och vill samt orkar, hjälper till på den dag de själva väljer.
Några kom också på flera dagar, det är vi tacksamma för.
Lite rabatt på medlemsavgiften blir det till alla som deltog,
vare sig det var en eller flera dagar så är det bara en summa för deltagandet.
Trots att vädret inte var det bästa hela tiden fick vi ändå mycket gjort.

Det var 45 fastigheter som närvarade under dessa dagar och några närvarade flera dagar.
Efter avslutad städning i går, samlades några ur styrelsen för genomgång av allt arbete.
Vi blev imponerade av allt som gjort, även sådan som vi inte noterat på vår “att göra-lista”.
Stort tack till er alla som hjälpte till, från oss alla i styrelsen, genom mig.

Viktig information om samfälligheten

Tyvärr har det kommit till vår kännedom att det har på egna initiativ kapats ned träd på den samfällda marken. Det är en olaglig handling och därför skall den polisanmälas, det enligt den praxis som t.ex Österåkers Kommun tillämpar i sådan fall.

All typ av åverkan på vår gemensamma samfällda mark ska beslutas av styrelsen. Har man önskemål kontaktar man styrelsen  via mejl och vi behandlar frågan på nästkommande styrelsemöte.  Den som utan tillstånd fäller träd åläggs med böter, normalfallet är runt 30 tkr per träd.

Vi i styrelsen kommer nu att göra dessa anmälningar, om ni har information om något av dessa fall kan ni  mejla styrelsen.

Samfällighetslokalen

Då lokalen ej längre är uthyrd till någon verksamhet vilket heller inte är tillåtet enligt rådande regelverk som berör lokalen har vi därför beslutat att den nu ska för medlemmar i samfälligheten vara möjlig att till en symbolisk summa hyra. Vi kommer att uppdatera den med bord och stolar samt se över den bastu som finns så att även den ska gå att använda.

För mer information hittar ni under utlåning

Annorlunda städdag 13-16 Maj

Då Covid-19 fortsatt är ett faktum har vi bestämt att kopiera förra vårens städdag. För er som är nyinflyttade brukar vi vår och höst ha en gemensam städdag för vår samfällda mark.

Precis som förra våren kör vi över en långhelg och var och en kan själv välja vilken dag man önskar utföra en uppgift. Respektive dag finns det tider då en person ur styrelsen är på plats, vid dessa tider anmäler ni er och blir tilldelade en uppgift. Den ska sedan kvitteras av att den är utförd. Som vanligt reduceras årsavgiften vid medverkan på en städdag.

Mer information får ni på plats.

Det kommer finnas en container på plats 12-17 maj. Som vanligt är den ENDAST avsedd för ris och löv från städningen av samfällighetens område.

Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på det här sättet kan vi sprida ut antalet personer som rör sig i området samtidigt. Håll avstånd och var rädd om varandra!

Tider för Städning

Torsdag till söndag kl. 10.00 kommer en person ur styrelsen vara på plats vid samfällighetslokalen med ”att göra listan”, låna ut verktyg och material. Återlämning sker 15.00 samtliga dagar.