Nästa Styrelsemöte 16/9

Vi har beslutat att informera på hemsidan när nästa styrelsemöte är, så alla i området har möjlighet att hinna maila frågor, förslag och/eller funderingar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen