Styrelsemöte 24/8

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 24/8.
Om du vill få dina frågor eller funderingar diskuterade så maila gärna styrelsen innan den 23/8.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen