Fråga om OCR nr på fakturan

Vi i styrelsen har fått ett par frågor om att det inte går att specificera OCR nummer när man ska betalar halvårsavgiften.
Om er bank inte kan hantera korta OCR nummer så kan ni bara specificera fakturanummer eller OCR numret som medellandet.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Angående information om hjärtstartare från grannsamverkan.

Styrelsen för Björsätra Samfällighetsförening (BSF). Meddelar härmed att frågan har inkommit till styrelsen för BSF (ej Grannsamverkan) via en separat skrivelse från en boende inom vårt område.

Styrelsen har.
På sitt möte 24/10-22: Behandlat frågan. Samt återkopplat med svar till frågeställaren enligt nedan.

Beslut 1: 
Styrelsen anser att frågan: 
– Ej faller in under styrelsens ordinarie bemyndigade & mandat.om att:
   # Förvalta samfällighetens gemensamma mark och egendom. 

Vidare att:
Styrelsen också anser att frågan kan vara av största vikt och intresse för många boende inom vårt område. Vilket då ledde fram till nedanstående beslut.

Beslut 2: 
Att skrivelsen istället bör behandlas som en inkommen “Motion”. För:
– Behandling, Diskussion och Beslut vid kommande årsstämma 2022/23.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för BSF

Styrelsemöte 16/11

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 16/11.
Om du vill få dina frågor eller funderingar diskuterade så maila gärna styrelsen innan den 15/11.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Hjärtstartare i området

Vi i styrelsen har fått ett förslag av en medlem om att införskaffa en hjärtstartare, och vi i styrelsen tycker det är en bra idé och vill att informationen börjar spridas.

Tyvärr så kräver en hjärtstartare lite ekonomiska resurser samt underhåll av utrusning.
Men tack vare personen som har lämnat förslag så har hen redan tagit fram en hel del fakta och en ekonomisk överblick.

En hjärtstartare kostar ca 25 000 kr – 30 000 kr och bör förnyas någonstans mellan 8-10 år. En hjärtstartare ska ju finnas tillgänglig på ett nåbart sätt och där vi funderar på utomhus vid kvartersgården, men då behöver hjärtstartaren befinna sig i ett värmeskåp som då drivs på el. Det går även att hyra en lösning för ca 500-700 kr / månad plus elkostnad.

Vi i styrelsen har inte budgeterat detta för 2022 men däremot kommer vi att lägga med i budgetförslaget 2023 att finansiera en hjärtstartare, men innan detta kan gå igenom så måste vi göra vissa ändringar, tex höja årsavgiften. Detta kräver då att vi tar upp denna motion under årsmötet 2023.

Har du information eller synpunkter är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen