Styrelsemöte 21/9

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 21/9.
Om du vill få dina frågor eller funderingar diskuterade så maila gärna styrelsen innan den 21/9.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Summering av Solceller

solpaneler

Vi har två person i området som har gjort ett stort jobb för att samla information för solceller i området.

Nu har du möjlighet att få lyssna på hela summeringen samt ställa din frågor till oss internt.
Även få information hur du kan beställa offert och gå ihop med grannar för att få ett bättre pris.

Samlig i vår kvarterslokal den 19/9 kl 19:00.

Välkomna

Information om Städdagar

Inför höstens städdag vill vi förtydliga vad som gäller för att få
reducerad medlemsavgift.

o Anmäler sin fastighets deltagande genom signering på anvisad plats på städdagens början.

o Deltar fram till dess att dagens göromål anses avslutade av ansvariga från styrelsen.

Målsättning att alltid avsluta senast kl. 16.00
o Signerar avslut när dagen är klar.

Vi inför Digital Faktura

Styrelsens målsättning är att från höstens fakturering av
medlemsavgift göra det via e-post .

Vi behöver därför få in uppgifter från varje fastighetsägare till vilken mail man önskar få sin
faktura.
Önskar man fortsatt pappersfaktura kommer en avgift att
läggas på om 29 kr.

Vänligen maila oss i styrelsen på faktura@bjorksatra.org senast 15/9 svar på följande frågor:

o Fastighetsbeteckning
o Adress
o Namn
o Mailadress
o Om man önskar fortsatt pappersfaktura skriver man det.

Om man ej har möjlighet att maila önskar vi att ni lägger ett brev i
föreningens brevlåda i anslutning till samfällighetens lokal på
Skogsfågelvägen med svar på ovan frågor.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen