Summering av städdagarna

Vi från styrelsen vill tacka all som var med på städdagarna för att hålla vårt området rent och fint.

Vi passade på att gå runt och fotografera lite under dagarna som vi delar med oss.

Stort tack och bra jobbat
Styrelsen

Årsstämma

För att vi ska enligt stadgan få en fullgod styrelse vid årsstämman saknar vi idag några representater. Enligt stadgan finns önskemål om representation från samtliga gator.

I dagsläget saknar vi från Spillkråkevägen och Svarhättevägen.

Anmäl ditt intresse:
1 st Stryelsesuppleant
1 st Revusuonssuppleant
2 st Valberedning

Maila oss på styrelsen för att anmäla ditt intresse.

Hård tryck på årsmötet

Vi i styrelsen skulle vilja få in anmälan till er som tänkte komma till årsmötet den 24/5 med orsak av pandemin så vi vet hur mycket av fotbollsplanen vi bör markera upp.

anmäl er på styrelsens email adress.

Tack och ta hand om er.
Styrelsen.

Tider Städning

Torsdagen till Söndag kl 10:00 kommer en person ur styrelsen vara på plats i garaget med “att göra listan”, låna ut vertyg och material. Återlämning sker 15:00 samtliga dagar.

Årsstämma och städdag

Med den rådande pandemin får vi tänka om. Vi kommer därför inte köra en traditionell städdag, utan man får fritt välja sin uppgift och dag. Vi sprider ut det över en långhelg. Kom den önskade dagen och välj en uppgift. Då blir det avprickad och på så sätt får den reducerad årsavgift.

Det kommer finnas en container på plats 20-25 Maj. Som vanligt är det ENDAST avsedd för ris och löv från städningen av samfällighetens område.

Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på det här sättet kan vi sprida ut antalet personer som rör sig i området samtidigt. Håll avstånd och var rädd om varandra.