Nästa Styrelsemöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 21/11 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 21/11 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen