Styrelsemöte 19/10

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 19/10.
Om du vill få dina frågor eller funderingar diskuterade så maila gärna styrelsen innan den 19/10.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Höststädning 15/16 Okt

Nu är det dags för den årliga höststädningen av vårt fina område! 

Fokus kommer ligga på att röja sly, rensa ogräs, räfsa och måla/olja (om vädret tillåter). Som vanligt kommer en container ställas vid föreningslokalen mellan fredag 14 oktober till söndag 16 oktober. Containern är avsedd för sly från städningen i första hand. Efter avslutad städning kan den fyllas på med sly från boendes egna trädgårdar. Korvgrillning till lunch och kaka till kaffet bjuder vi på.

Vi har lyssnat in på synpunkter, önskemål och förslag från vårstädningen och kommer därför försöka organisera arbetet tydligare redan från start;

  • Höststädningen pågår mellan kl 10 och 16.
  • Deltagare skriver in sig samt skriver ut sig.
  • Deltagarlistor har gjorts om och förtydligats.
  • Större medverkan i hela området från oss i styrelsen.

Under dagen kan ni även passa på att lämna mailadress för elektronisk faktura.

Väl mött önskar vi i styrelsen!