Påminnelse om hastigheten

Vi i styrelsen har flertalet gånger fått klagomål om att det kanske gasas på lite för mycket på våra gator.

Det är många som rör sig i vårt område, och det finns många dolda utfarter samt att vi har många förskolebarn samt skolbarn i området.
Även om det är 30 km/h så rekommenderar vi att alla att hålla en kontrollerad hastighet i vårt område så inga olyckor händer.

Kör försiktigt och visa hänsyn i området.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Vilka underbara grannar vi har

Höststädningen vart återigen en dundersuccé och väldigt många fastigheter ställde upp i år igen. Hela 59 fastigheter ställde upp under båda städdagarna och väldigt mycket vart gjort.

Vi vill passa på att tacka samtliga för att ni ställde upp och gjort ett riktigt bra arbete.

Stort tack,
Styrelsen

Problem med TV och BildAT

Det har rapporterats ut att många av våra analoga TV anslutna kunder har inte haft någon TV närmaste dagen.

Felsökning har pågått, dom har kommit fram till att det är inge fel på vår utrusning men troligtvis ett kabelbrott som är orsaken.

Mer information och aktuell information hittar du på vår Bredbandsförening.

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Ny lekpark

Den lekpark som nu under flera år har varit borttagen mellan Tofsmesvägen och Svarthättevägen finns det avsatt kapital för att återskapa. För detta behövs en arbetsgrupp, är du intresserad kontakta styrelsen på städdagen så etablerar vi kontakten i den gruppen.

Det finns idéer hur det kan lösas, på så sätt hoppas vi att till våren kan vi få en lekplats där igen!

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Samfällighetslokalen

Nu när nya restriktioner råder kommer vi inom kort ge möjlighet att till en symbolisk summa hyra samfällighetslokalen för privata tillställningar.

I en del att ”piffa” upp den ska vi på städdagen måla och det kommer även nu löpande uppdateras med möbler etc för att den ska bli så trevlig som möjlig.

Även bastun kommer det finnas möjlighet att hyra för den som önskar.
Håll er uppdaterade på föreningens hemsida.

VIKTIG INFORMATION

Tyvärr har vi i området problem med vildsvin som rör sig på samfälld mark och tomter. Vissa i området har fått delar av sin trädgård förstörd. Det pågår från den 3 okt fram till januari jakt i närområdet för att begränsa stammen av djur just här, därav hoppas vi att det
kommer minska eller i bästa fall avta.

Men vi vill tipsa om att man via kommunens app Felanmälan kan registrera tid och plats i området när vi har djur som rör sig just här. Uppge gärna hur många djur.
Den informationen delges kommunens viltvårdare som på så sätt får statistik. Sticker dens tatistiken ut får man snabbare en åtgärd i området.

Läs mer under sidan Allmän Information

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Succén fortsätter (Städdag Hösten 2021)

Då det varit uppskattat med att kunna välja dag har vi bestämt
att kopiera vårens städdag. För er som är nyinflyttade brukar vi
vår och höst ha en gemensam städdag för vår samfällda mark.
Precis som i våras kör vi över en helg och var och en kan själv
välja vilken dag man önskar hjälp till.

Respektive dag klockan 10.00 samlas vi vid samfällighetsloka-
len. Då har vi en lista med vad som behöver göras och man för-
delar det arbetet. Uppgiften ska sedan kvitteras av att den är ut-
förd. Vi kommer även grilla korv till alla runt lunchtid båda da-
garna. Som vanligt reduceras årsavgiften vid medverkan på en

städdag. Mer information får ni på plats.
Det kommer finnas en container på plats över helgen, fredag till
måndag. Som vanligt är den ENDAST avsedd för ris och löv från
städningen av samfällighetens område.
Förutom normal krattning av löv etc kommer det denna helg
vara fokus på att måla lister och foder inne i kvartersgården

samt röja sly m.m på den samfällda marken mellan Tofsmesvä-
gen och Svarthättevägen.