Vårstädning 2021

Precis som vi gjorde i höstas så har vi inom styrelsen beslutat att vi drar ut vårstädningen på flera dagar för att kunna hålla en COVID-19 säker städning.
Och vi fick höra flera positiva åsikter om detta och där med har vi tagit beslut att fortsätta på denna väg tills myndigheter kommer med nya direktiv.

Tanken är att vi kommer att ha vårstädning mellan 13-16 Maj och där man får skriva upp sig på att göra en uppgift.

Mer information kommer efter årsmötet.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Våren börjar närma sig och det börjar vankas tid för årsstämma igen.
Precis som föra året så försöker vi hålla ett COVID-19 säkert sätt en årsstämma genom att vara på fotbollsplanen vid Skogsfågelvägen.

Alla borde ha fått en kallelse i sin brevlåda.
Björksätra samfällighetförening håller årsstämma för samtliga medlemmar.

Söndagen den 18:e April 2021
Klocka 16:00 – 17:00 på fotbollsplanen, Skogsfågelvägen.

På årsstämman behandlas frågor om statueras av stadgarna.
Nedan finns bilagor som innehåller

Kom ihåg att lämna fullmakt till annan medlem om du inte själv kan närvara samt att ta med eventuell fullmakt du fått av annan medlem. Du behöver ingen fullmakt från medlem i eget hushåll.

Om ni önskar ta del av årsbokslutet, förvaltningsberättelse eller revisionsberättelse, kontakta styrelsen via styrelsen@bjorksatra.org.

Var klädd för det väder som råder då ambitionen är att genomföra årsmöte utomhus oavsett väder.

Varmt Välkomna
Styrelsen – Björksätra Samfällighet

Nattorienterings SM – Inställt

Tyvärr måste vi informera att nattorienteringen som skulle hållas i vårt område är dessvärre inställt pga COVID-19 restriktioner.

Vi hoppas på att vi får chansen att ha det i framtiden.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen