Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 14/12.
Om du vill få dina frågor eller funderingar diskuterade så maila gärna styrelsen innan den 13/12.

God Jul och Gott nyt år
Styrelsen

Nedfallna grenar på våra gemensamma ytor

Den tunga snön har gjort att ganska många grenar har brutits av och ramlat ner på marken på våra gemensamma ytor mellan husen. Styrelsen har nu samlat ihop dessa till högar mellan: 

a) Kungsfågel-/Spillkråke- b) Spillkråke-/Talltie- c) Svarthätte-/Tofsmes -vägen

Då ett flertal av dessa grenar är ganska grova och (efter torkning) kan användas som ved. Vill styrelsen härmed meddela att det. För boende inom vårt område:

1. Står var & en fritt att hämta dessa grenar för vidare egen hantering hemma.

2. Kvarvarande grenar kommer att få ligga kvar till vår gemensamma vårstädning.

I övrigt:

Vill styrelsen också flagga för att en boende på Tofsmesvägen 20. Har fått styrelsens tillstånd att, på egen bekostnad. Få fälla en björk som stå på tomtgränsen till ägarens fastighet. Tyvärr vet inte styrelsen när denna fällning kommer att ske. Men klart är att det kan löna sig att hålla ögonen öppna. För:

– Även här kommer stambitar och grova grenar att lämnas kvar på marken för  allmänt omhändertagande av boende inom vårt område.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Idag är det Brandvarnarens dag

Idag 1:a December är det brandvarnarens dag, så se till att testa alla era brandvarnare och känn er säkra inför Jul och Nyår.

Så testar du din brandvarnare

Du testar brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

Testa brandvarnaren:

  • en gång i månaden
  • när du satt upp en ny
  • när du bytt batteri
  • när du varit bortrest en längre tid (en till två veckor)
  • när du gjort rent den

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt. En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning. Gör rent brandvarnaren en gång per år eller om den larmar utan anledning. Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.