Styrelsemöte September

Nästa styrelsemöte i föreningen är i september 23/9.
Om ni har frågor eller funderingar som bör tas upp på mötet så måste vi tillhanda ha dessa handlingar innan utsatt datum.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen