Lekplatsen Svarthättevägen

Vi söker åter igen någon engagerad person eller grupp av personer som är villiga att ta på sig en delad projektledarroll att renovera upp lekplatsen på Svarthättevägen.

Vi i styrelsen jobbar hårt för att få ekonomi och mycket annat att rulla på så detta skulle vara en oerhört underlättande för styrelsen om någon i området tog på sig detta jobb men självklart inte ensam utan med hjälp av styrelsen och andra medlemmar i samfälligheten.

Hör gärna av dig om du är intresserad att vara delaktig.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Var med och förbättre vårt område

Under vårt årsmöte behöver vi välja en ny styrelse och förhoppningsvis får vi in nya som gamla medlemmar med i styrelsen.

Varför du?
Gör skillnad genom att vara med ett härligt gäng i styrelsen som både tar ansvar och skapar ett bättre och tryggare område för oss alla.
Är det något extra du brinner för eller tycker vi behöver göra bättre så har nu chansen att vara med och bidra med din kunskap och dina förmågor.
Ingen behöver vara specialist men tillsammans klarar vi av jobbet som ett team.

Kom och gör skillnad, vi ses väl den 17/3 på årsmötet.

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Årsmöte 17/3 – 20

Samfällighetens styrelsemöte har nu bokat in årsmötet, kallelsen kommer att komma ut inom kort och finnas här på hemsidan samt via mail.
Vi vill här med be er boka upp den 17-Mars 2020 kl 19:00 – 20:30 i era kalendrar.
Vi kommer att ha flera viktiga punkter som rör samtliga i samfälligheten och det är extra viktigt att alla kommer och för ställa sina frågor.

MOTIONER:
Motioner som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast den 31:a Januari (Enl §15 i föreningens stadgar).

Vid förra årsmötet 2019.03.26 blev styrelsen vald som valberedning,därför vill styrelsen att Du redan nu tänker på vilka Du önskar ingå i styrelsen eller för andra uppdrag i föreningen.

Känner Du någon som Du kan föreslå till något uppdrag eller,
kan Du tänka dig att själv vara med?
För att göra det hela lite enklare, bifogas en bilaga med förra årets val.