Information om uppröjning

Det har kommit frågor om plastbanden som har dykt upp i skogen bakom vissa tomter i vårt område.

Det vissade sig att kommunen håller på att röja upp för att förbättre natruen runt om oss.

För mer information kan du läsa på följande bild alt gå in på kommunens hemsida.

https://www.osteraker.se/trafik–infrastruktur/trafik-och-vagar/trafik–och-parkprojekt/pagaende-trafik–och-parkprojekt/rojning-for-brynmiljoer-som-gynnar-pollinerare.html

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Vi behöver dig

Vi har idag 5 ledamöter och 2 suppleanter i vår styrelse, varav 3 ledamöter mandattid tar har gått ut. 1 ledamot står förfogande för omval. De andra 2 har tackat nej till omval.

Vi behöver därmed under årsmötet tillsätta minst 2 nya ledamöter, gärna ytterligare en.
Vi behöver även suppleanter, revisorer och valberedning. Namnförslag från alla gator i området, det ser vi fram emot.
Vill du veta mer om hur det är att jobba i BSF så får du gärna kontakta någon av oss via mail.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Lekparksgruppen

Vi vill här med introducera vår nya lekplatsgrupp.
Lekplatsgruppen har som uppdrag att ta tag i lekplatsen mellan Svarthättevägen och Tofsmesvägen.
Gruppen består av följande 4 person i vårt område samt hjälp av vår Styrelse.

Per Berglund
Beatrice Ikonen
Evelina Lindqvist
Patrik Brattström

Om ni vill vara delaktig eller kommer med förslag/frågor så är ni välkomna att maila dom direkt på lekplatsgruppen@bjorksatra.org

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen och Lekplatsgruppen

Tid för Motioner

Nu är det dags att skicka in era motioner till årets årsstämma. Sista dagen är 31/1 så se till att skicka in i god tid.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen