Årsmöte 2023

Varmt välkomna till föreningens årsmöte Söndagen den 26 februari 2023, kl 13-15:00 i föreningslokalen.

Inför årsmötet ska motioner inkomma senaste 15 januari. Det går bra att antingen maila dessa eller lägga i brevlådan. Önskas ekonomiska dokument innan årsmötet, så meddela styrelsen via mail. Dessa kommer då skickas ut tidigast 4 Februari 2023.

Inför årsmötet kommer även en utdelning till alla boende innehållandes:

  • Dagordning
  • Verksamshetsberättelse
  • Motioner och styrelsens svar
  • Fullmakt (om boende inte kan delta)

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen