Höstens städdag är bokad

Höstens städdagen för 2023 är nu spikat och vi kommer att ha det Lördagen den 21 Oktober mellan 10:00 – 16:00.

Mer information kommer ut senare, men boka gärna upp dagen så vi blir så många som möjligt inför städdagen.

Med Vänliga hälsningar
Styrelsen

Nästa Styrelsemöte

Vårt nästa styrelsemöte kommer att hållas 19/9 kl 18:30.

Om ni vill att vi tar upp något på mötet så måste vi ha din fråga senast 19/9 kl 18:00.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen