Höststädning 25/10

Vi vill kort informera att vi planerar att ha årets höststädning den 25/10 och du får en perfekt tillfälle att träffa grannar i området.
Mer information kommer i brevlådan samt på webben efter nästa styrelsemöte.

Flytt av vår hemsida

Vår leverantör av hemsidan har blivit uppköpt och kommer att flyttas till en ny platform den 7e Oktober.
Detta kan innebär att vår hemsida kan gå ner av olika orsaker om flytten inte går som tänkt.
Men vi från styrelsen kommer då att ta tag i detta och se till att hemsidan kommer upp igen så fort som möjligt.

Med Vänliga Hälsningar
Webadmin