Nästa styrelsemöte

Vi från styrelsen har fått förfrågan att informera officiellt när nästa styrelsemöte är.

Nästa styrelsemöte är den 8-Okt-2019 kl 19:30
Alla medlemmar är välkomna att maila in era frågor direkt till styrelsen.
När vi får ert mail så behandlar vi frågan och återkommer direkt till er med svar.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen