Hjärtstartare i området

Vi i styrelsen har fått ett förslag av en medlem om att införskaffa en hjärtstartare, och vi i styrelsen tycker det är en bra idé och vill att informationen börjar spridas.

Tyvärr så kräver en hjärtstartare lite ekonomiska resurser samt underhåll av utrusning.
Men tack vare personen som har lämnat förslag så har hen redan tagit fram en hel del fakta och en ekonomisk överblick.

En hjärtstartare kostar ca 25 000 kr – 30 000 kr och bör förnyas någonstans mellan 8-10 år. En hjärtstartare ska ju finnas tillgänglig på ett nåbart sätt och där vi funderar på utomhus vid kvartersgården, men då behöver hjärtstartaren befinna sig i ett värmeskåp som då drivs på el. Det går även att hyra en lösning för ca 500-700 kr / månad plus elkostnad.

Vi i styrelsen har inte budgeterat detta för 2022 men däremot kommer vi att lägga med i budgetförslaget 2023 att finansiera en hjärtstartare, men innan detta kan gå igenom så måste vi göra vissa ändringar, tex höja årsavgiften. Detta kräver då att vi tar upp denna motion under årsmötet 2023.

Har du information eller synpunkter är ni välkomna att höra av er till styrelsen.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen