E-On Uppgraderar elnätet

E-On har gått ut med information via SMS till varje fastighetägare.
Men det som händer är att dom kommer behöva stänga av strömmen för samtliga fastigheter under en längre tid. Men redan nu innan den 4/9 har dom påbörjat med grävjobb.

Mer information hittar du E-Ons hemsida.
https://www.eon.se/om-e-on/investeringar/elnaetsinvesteringar/projektkollen?id=336405

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen