Höststädning 21 Oktober 2023

Nu är det dags för den årliga höststädningen av vårt fina
område!
Fokus kommer ligga på att röja sly, rensa ogräs, räfsa och måla/olja (om vädret tillåter). Som vanligt kommer en container ställas vid föreningslokalen mellan fredag 20 oktober till söndag 22 oktober. Containern är avsedd för sly från städningen i första hand.
Efter avslutad städning kan den fyllas på med sly från boendes egna trädgårdar. Korvgrillning till lunch och kaka till kaffet bjuder vi på.

Höststädningen pågår mellan kl 10 och 16.
Kom ihåg att “skriva in” och “skriva ut” er när ni kommer och går för dagen.
Under dagen kan ni även passa på att lämna mailadress för elektronisk faktura.