Viktig information till alla boende

Momsplikt för samfälligheter
Skatteverket har i år beslutat att alla samfälligheter vars årsomsättning överstiger
80 000 kr ska vara momspliktiga. Beslutet har varit omdebatterat och överklagats innan
lagen har trätt i kraft. Detta innebär b.la att föreningen ska ta ut 25% moms på
medlemsavgiften från boende.
Vi har därför momsregistrerat vår samfällighetsförening och väntar på beslut från
skatteverket. Beroende på hur skatteverket ställer sig till årets medlemsavgifter så kan
alla vi boende bli skyldiga att betala moms på hela årsavgiften 2023. I nuläget vet vi inte
om detta blir aktuellt i höst eller först nästa år, men vi vill att ni boende ska vara
medvetna om detta.
Inför årsmötet nästa år kommer vi, tillsammans med revisorer, göra en grundlig analys
över om och hur vi kan påverka avgiften i samband med detta. Momsplikten innebär
även att föreningen har rätt att dra av moms på sina kostnader och på så sätt eventuellt
“kvitta” kostnader för medlemmar.
För mer information om detta och denna lagändring har skatteverket.se och
samfalligheterna.se mycket material. Det är dock något luddigt och därför har vi haft
direktkontakt med skatteverket för att det ska gå helt rätt till.

Avverkning av träd på samfällighetens mark
Som bekant har föreningen en pågående tvist med Österåker Kommun gällande de träd
som kommunen av misstag fällt ovanför talltitevägen. Kommunen har givit förslag om
ersättning som vi inte accepterat och istället skickat ett motbud på en som motsvarar
det kommunen själv skulle
kräva som ersättning till en privatperson. Efter detta har kommunen, under sommaren,
skickat ärendet vidare till Skogssällskapet. I dagsläget har vi inte fått något
beslut/respons på de krav vi ställt, men fortsätter jobba för detta.
Vi vet att det är flera som är intresserade av hur detta fortlöper och vi kommer fortsätta
informera er boende kring avverkningen och ersättningen för det.

Med vänlig hälsning
/ Styrelsen Björksätra