Angående information om hjärtstartare från grannsamverkan.

Styrelsen för Björsätra Samfällighetsförening (BSF). Meddelar härmed att frågan har inkommit till styrelsen för BSF (ej Grannsamverkan) via en separat skrivelse från en boende inom vårt område.

Styrelsen har.
På sitt möte 24/10-22: Behandlat frågan. Samt återkopplat med svar till frågeställaren enligt nedan.

Beslut 1: 
Styrelsen anser att frågan: 
– Ej faller in under styrelsens ordinarie bemyndigade & mandat.om att:
   # Förvalta samfällighetens gemensamma mark och egendom. 

Vidare att:
Styrelsen också anser att frågan kan vara av största vikt och intresse för många boende inom vårt område. Vilket då ledde fram till nedanstående beslut.

Beslut 2: 
Att skrivelsen istället bör behandlas som en inkommen “Motion”. För:
– Behandling, Diskussion och Beslut vid kommande årsstämma 2022/23.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för BSF