Fråga om OCR nr på fakturan

Vi i styrelsen har fått ett par frågor om att det inte går att specificera OCR nummer när man ska betalar halvårsavgiften.
Om er bank inte kan hantera korta OCR nummer så kan ni bara specificera fakturanummer eller OCR numret som medellandet.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen